Scaleup.International: Expansion Playbook published by Agoria and Sirris (NL)

During the last decade, the digital industry has changed profoundly. More and more Flemish growth companies are breaking through on an international level. The drivers behind this development include easy and fast distribution of digital solutions via the internet and cloud and the increased availability of growth capital.

--

Tijdens het laatste decennium is de digitale industrie grondig gewijzigd. Alsmaar meer Vlaamse groeibedrijven breken door op internationaal niveau. De drijfveren achter deze ontwikkeling zijn onder meer een gemakkelijke en snelle distributie van digitale oplossingen via internet en cloud en de grotere beschikbaarheid van groeikapitaal.

Dit maakt dat digitale bedrijven in principe vanaf dag één van hun bestaan globaal kunnen gaan, en dat het zinvol en zelfs noodzakelijk is om internationalisatie zo snel mogelijk op te nemen. België is klein als afzetmarkt, terwijl deze bedrijven een enorm groeipotentieel hebben en een grote economische impact kunnen realiseren.

Maar internationaal uitbreiden is geen walk in the park: het is een risicovolle, dure en loodzware aangelegenheid.

In tegenstelling tot andere thema's (HR en organisatie, funding, marketing, …) zien we dat er rond internationalisatie specifiek voor digitale groeibedrijven in Vlaanderen weinig kennis beschikbaar is. Daarom hebben Agoria, Sirris, EFRO en de Vlaamse overheid hun kennis gebundeld in een brochure.

In dit document werpen we een licht op de verschillende stappen die scale-ups kunnen zetten in de internationalisering van hun bedrijf. De brochure staat vol met nuttige tips en ervaringen van collega’s om met beperkte middelen een zo groot mogelijke impact te kunnen bekomen.

Deze folder geeft ook een idee van een aantal instrumenten en methodes die worden ingezet in de het begeleidingsaanbod van Scaleup.vlaanderen. In dit programma reiken we zowel op collectieve als op individuele basis de nodige coaching aan waarmee je als digitaal productbedrijf zelf mee aan de slag kan om efficiënt te schalen.

Download het Expansion Playbook hier: https://www.agoria.be/nl/Whitepaper-Scaleup-International-Expansion-playbook

Meer informatie over het Expansion Playbook en Scaleup.International? Neem contact op met frederik.tibau@agoria.bejoke.dehond@sirris.bepatrick.coomans@agoria.be   of omar.mohout@sirris.be

Other news