Digital recovery plan should accelerate digitization of Flanders (NL)

The Flemish government is preparing for a major acceleration in the digital field. The government is signing a one billion euro framework contract with a range of private digital partners to help the government take that digital leap forward.

---

De Vlaamse overheid maakt zich op voor een grote versnelling op digitaal vlak. De overheid tekent vandaag een raamcontract van een miljard euro met een reeks digitale privé-partners om de overheid te helpen bij die digitale sprong voorwaarts. Daarnaast wil de Vlaamse regering de komende drie jaar nog eens een miljard euro investeren in de digitale transformatie. Zo is het de bedoeling om nog dit jaar een Vlaams datanutsbedrijf op te richten. "Deze regering wil Vlaanderen van in het peloton naar de kopgroep van Europa loodsen", zegt minister-president Jan Jambon.

Vlaanderen zit nu in de Europese middenmoot op het vlak van digitale overheid. "Dat kan en moet beter", vindt minister-president Jambon. Zeker nu de coronacrisis het belang van een vlotte digitale dienstverlening in de verf heeft gezet. Daarom pakt Jambon, die ook minister is van Digitalisering, uit met een digitaal relanceplan. Bedoeling is om de komende drie jaar een miljard euro te investeren in digitalisering. Jambon spreekt van "het meest ambitieuze digitale plan van een Vlaamse regering". 

Volgens Jambon bevat het digitale relanceplan acht pijlers. Het gaat dan onder meer om het bundelen van alle ICT en digitale competenties binnen de Vlaamse overheid (in Digitaal Vlaanderen), extra investeringen in cybersecurity en de ontwikkeling van Mijn Burgerprofiel tot vlotte en centrale toegangspoort voor alle overheidszaken. 

Omdat het belang van data toeneemt, wil Jambon ook nog voor het einde van het jaar een Vlaams 'datanutsbedrijf' oprichten. "Het moet een soort verkeersregelaar worden voor mensen die data aanleveren en voor zij die data nodig hebben voor hun apps", aldus Jambon. Volgens Jambon gaat de overheid daarbij op zoek naar privé-partners en is het de bedoeling dat de private sector "zo snel mogelijk de meerderheid neemt in het nieuwe bedrijf". 

Om die digitale versnelling mogelijk te maken, moet de Vlaamse overheid kunnen steunen op sterke privé-partners. Net daarom heeft de overheid vandaag een raamcontract afgesloten met een reeks privé-partners. Het gaat om een contract met een minimumwaarde van 1 miljard euro over een looptijd van zeven jaar, één van de grotere ICT-contracten in de Benelux.

 

Source: https://www.proximus.be/pickx/nl/2143363/digitaal-relanceplan-moet-vlaanderen-versneld-digitaliseren

Other news